Szczerskim, Krzysztof

From wiki_ttni_en
Revision as of 13:06, 28 January 2013 by DStasiak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Szczerskim, Krzysztof
Gender male
Staff member in Centre for Political Thought
Member in Klub Jagielloński
Topics

Krzysztof Szczerski is an expert of The Kosciuszko Institute.

Influence fields of Person

In this section we try to document where the person has which influence.

Leading employee in academia

Leading employee in politics

Leading employee in the NGO sphere

  • http://www.lechkaczynski.pl/, Co-founder, Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (The Social Movement of President Lech Kaczyński])
  • http://seap.org.pl/ (formerly), Member of the Program board, "Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej" (Association for Education of Public Administration)

Author in the media sphere

Consultant in the politics sphere

Interviewed in media sphere

Membership in the politics sphere

Employee in politics sphere

Lecturer in academia sphere

Notes on the influence fields

Often people are present in various fields, but there presence can't be connected to specific actors (e.g. it is often senseless to connect the media presence of politicians to particular newspapers). We use this section to document these unspecific, but nonetheless important presences.
Between 2009 and 2010 Krzysztof Szczerskim was a member of Civil Service Council.

Publications:

  • @book{szczerski2008dynamika,
 title={Dynamika systemu europejskiego: rozwa{\.z}ania o nowym kszta{\l}cie polityki w Unii Europejskiej},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788323325680},
 url={http://books.google.de/books?id=9c2OPgAACAAJ},
 year={2008},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello{\'n}skiego}

}

  • @book{szczerski2008dynamika,
 title={Dynamika systemu europejskiego: rozwa{\.z}ania o nowym kszta{\l}cie polityki w Unii Europejskiej},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788323325680},
 url={http://books.google.de/books?id=9c2OPgAACAAJ},
 year={2008},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello{\'n}skiego}

}

* @book{szczerski2003wybór,
 title={Wyb{\'o}r Europy: katolik wobec polityki w Unii Europejskiej},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788388209789},
 lccn={2004435345},
 url={http://books.google.de/books?id=0-wjAQAAIAAJ},
 year={2003},
 publisher={Wy{\.z}sza Szko{\l}a Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"}

}

* @book{szczerski2009porządki,
 title={Porz{\k{a

References

dki biurokratyczne},

 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788371887826},
 url={http://books.google.de/books?id=OCU7AAAACAAJ},
 year={2009},
 publisher={Ksi{\k{e}}garnia Akademicka}

}

* @book{szczerski2008dynamika,
 title={Dynamika systemu europejskiego: rozwa{\.z}ania o nowym kszta{\l}cie polityki w Unii Europejskiej},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788323325680},
 url={http://books.google.de/books?id=9c2OPgAACAAJ},
 year={2008},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello{\'n}skiego}

}

* @book{szczerski2003integracja,
 title={Integracja Europejska: Cywilizacja I Polityka},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788323316671},
 lccn={2004549929},
 url={http://books.google.de/books?id=vmt3AAAACAAJ},
 year={2003},
 publisher={Wydawn. Uniwersytetu Jagiello{\'n}skiego}

}

* @book{szczerski2009prezydencja,
 title={Prezydencja w Unii Europejskiej},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788323327776},
 url={http://books.google.de/books?id=BRy1YgEACAAJ},
 year={2009},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello{\'n}skiego}

}

* @book{szczerski2005administracja,
 title={Administracja publiczna w modelu zarz{\k{a}}dzania wielopasmowego: wyzwania dla rozszerzonej Uni Europejskiej--przypadek Polski},
 author={Szczerski, K.},
 series={Zeszyt (Centrum Europejskie Natolin (Warsaw, Poland)))},
 url={http://books.google.de/books?id=yBqfHAAACAAJ},
 year={2005},
 publisher={Centrum Europejskie Natolin}

}

* @book{szczerski2010polscy,
 title={Polscy eurodeputowani 2004-2009: uwarunkowania dzia{\l}ania i ocena skuteczno{\'s}ci},
 author={Szczerski, K.},
 isbn={9788376380124},
 lccn={2010535833},
 series={Societas (Krak{\'o}w, Poland)},
 url={http://books.google.de/books?id=F7iauAAACAAJ},
 year={2010},
 publisher={Ksi{\k{e}}garnia Akademicka}

}

* @article{szczerski2010titanic,
 title={TITANIC IN OURSELVES},
 author={SZCZERSKI, K.},
 journal={The Atlantic Community-The Titanic of the XXI Century},
 volume={6},
 pages={78},
 year={2010},
 publisher={Oficyna Wydawnicza" Rewasz"}

} }}